This demo requires Flash Player.

Animals holding | Lacertidae - Ještěrkovití

Lacertidae - Ještěrkovití

Lacertidae - Ještěrkovití
[Lacertidae]
Ještěři většinou drobného vzrůstu. Končetiny mají dobře vyvinuté, ocass je dlouhý, lámavý, schopný regenerace. Drobné šupiny hřbetní strany se tvarem a velikostí liší od větších, do řad uspořádaných šupin břišní strany. Vyskytují se v Evropě, Asii a Africe. Jedná se o karnivorní, denní ještěry, obvykle pozemní, obývající skalnatá, písčitá, křovinatá a travnatá stanoviště.