This demo requires Flash Player.

Animals holding | Tracheata - Vzdušnicovci

Tracheata - Vzdušnicovci

[Tracheata]
Suchozemští i vodní živočichové představující v současnosti asi 90% všech známých živočišných druhů. Tělo je členěno buď na hlavu a trup, a nebo na hlavu, hruď a zadeček. Vývoj vzdušnicovců je velmi rozdílný, průběh vývoje se nazývá metamorfóza. Jsou předmětem intenzivního výzkumu, protože je mezi nimi řada druhů významných pro člověka jako škůdci nebo užiteční a s medicínským významem.

Poddruhy:

  • Myriapoda - Mnohonožky
  • Insecta - Hmyz
  •