This demo requires Flash Player.

Animals holding | Crustacea - Korýši

Crustacea - Korýši

[Crustacea]
Převážně vodní členovci, obývající vody moří, řek, potoků a stojatých nádrží, málo druhů je suchozemských, vyhledávajících vlhké prostředí. V současné době jsou některé druhy ohrožené zhoršujícím se životním prostředíma lovem. Znaky: tělo je členěno na hlavu, hruď a zadeček, eventualně na hlavohruď a zadeček, na hlavě jsou 2 páry tykadel, 1 pár kusadel a 2 páry čelistí. Tělo je kryto krunýřem.

Cardisoma armatum

Krab africký
Krab africký
Jeho pestré zbarvení mu vyneslo jména jako krab duhový, tříbarevný nebo harlekýn. Karpax má obvykle modrý, končetiny oranžové a klepeta modrobílá nebo šedomodrá.