This demo requires Flash Player.

Animals holding | Aves - Ptáci

Aves - Ptáci

Aves - Ptáci
[Aves]
Ptáci neboli Aves jsou dvojnozí teplokrevní vejce snášející obratlovci, vyznačující se především opeřením, křídly vyvinutými z předních končetin a dutými kostmi. Celkem je známo asi 9600 jejich druhů.

Poddruhy:

  • Psittacidae - Papouškovití
  • Passeriformes - Pěvci