This demo requires Flash Player.

Animals holding | Platynota - Varanovci

Platynota - Varanovci

Platynota - Varanovci
[Platynota]
Varani jsou velcí ještěři, někteří mohou být i přes dva metry dlouzí. Mají štíhlé, shora mírně zploštělé tělo, silné dlouhé končetiny s drápy, poměrně dlouhý krk a velmi dlouhý, nelámavý ohon. Jazyk je hluboce rozeklaný. Velmi dobře běhají, některé druhy i plavou. Jsou to masožravci, živí se dravě nebo jako mrchožrouti, menší druhy požírají hmyz a bezobratlé. Obývají tropické a subtropické oblasti Asie, Afriky, Austrálie a Oceánie.

Poddruhy:

  • Varanidae - Varanovití