This demo requires Flash Player.

Animals holding | Gekkota - Gekonovci

Gekkota - Gekonovci

Gekkota - Gekonovci
[Gekkota]
Nejvíce druhů gekonů žije v Africe a na Madagaskaru. Téměř všichni jsou noční, jen někteří ?zvrhlíci? (felzumy, podčeleď Sphaerodactylinae ?) vedou denní život. Mají většinou kratší křehký ocas, který dokážou v nebezpečí odlomit podobně jako třeba naše ještěrky. Naroste jim sice nový, ale již bez obratlů. Někteří umějí v nebezpečí svlékat i kůži na hřbetě, která rychle regeneruje. Mnozí gekoni jsou dosti hluční. Ozývají se hlasitým cvrčením, poštěkáváním nebo kvílením.Některé druhy gekonů mají ztluštělý ocas, zejména při kořeni. Slouží jim k ukládání tuku na horší časy. Jiní gekoni mají ocas pro změnu chápavý a vypomáhají si jím při lezení v korunách stromů. Umí také do určité míry měnit barvu pokožky podobně jako chameleoni, ale tuto dovednost ovládá i mnoho jiných gekonů. Pro určování gekonů bývají často používány znaky na prstech, tomu napovídají latinské názvy i u rodů bez ?přísavného? aparátu (Cyrtodactylus, Stenodactylus, Holodactylus ad.). Gekoni s příchytnými orgány obývají spíše koruny stromů, skalní lokality a často také lidská sídla. Někteří afričtí gekoni rodu Lygodactylus mají příchytný orgán i na spodní straně ocasu.

Poddruhy:

  • Sphaerodactylinae - Felzumy
  • Gekkonidae - Gekonovití
  • Eublepharinae - Gekončíci