This demo requires Flash Player.

Animals holding | Mammalia - Savci

Mammalia - Savci

Mammalia - Savci
[Mammalia]
Savci (Mammalia) jsou vývojově velmi pokročilá třída obratlovců a v současné době osidlují téměř celý svět. Jejich hlavním spojovacím znakem je výživa mláďat produktem modifikovaných kožních žláz, tedy kojení mláďat, mají srst kromě řádů kytovci, luskouni a sirény a to, že jsou teplokrevní. Na světě existuje kolem 5500 druhů savců zařazených do 1200 rodů, 152 čeledí a až 46 řádů. Savci jsou definováni jako všichni potomci nejstaršího společného předka živorodých a placentálních savců.

Poddruhy:

  • Carnivora - Šelmy
  • Lagomorpha - Zajíci
  • Primates - Primáti
  • Equidae - Na prodej
  • Equidae - Koňovití