This demo requires Flash Player.

Animals holding | Testudines - Želvy

Testudines - Želvy

Testudines - Želvy
[Testudines]
Želvy (Testudines) se od ostatních plazů odlišují především tím, že je jejich tělo chráněno kostěným krunýřem, který se vyvinul z jejich žeber. Horní část krunýře se nazývá karapax, dolní část plastron, dohromady jsou spojeny mostem. Krunýř želvy je tvořen štítovými deskami, obvykle je karapax složen z pěti hřbetních, osmi žeberních a 24 postranních desek. Právě počet těchto desek spolu s tvarem plastronu je jedním z hlavních rozlišovacích znaků pro podobné druhy. Želvy jsou typicky dlouhověké, někteří jedinci se dožili více než 150 let. I přesto, že některé druhy stráví značnou část života pod vodou, potřebují dýchat vzduch a tedy musejí vyplouvat na povrch v pravidelných intervalech, aby doplnily plíce čerstvým vzduchem. Část života stráví želvy i na souši. Mořské želvy kladou vejce na suchých písečných plážích. V dnešní době žije na 300 druhů, jak vodních, tak suchozemských. Do tohoto řádu se zahrnuje i několik dnes již vyhynulých druhů.

Poddruhy:

  • Vodní želvy
  • Suchozemské želvy